Wybór oferty na realizację szkoleń:

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że w efekcie przeprowadzonej oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zaproszenie składania ofert nr I/2013-EFS na realizację projektu przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu nr POKL.08.01.01-28-132/13, najwyższą liczbę punktów, tj 87 uzyskała oferta firmy "TEMPO TRAINING &CONSULTING Sp. z o.o. w Warszawie".

Oferta ta została wybrana do realizacji.

Oferta następnego wykonawcy:

AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO "KOMPAS" Małgorzata Dudek w Olsztynie uzyskała 76,67 punktów .